Technical collaboration in Fredrikstad

Technical collaboration in Fredrikstad See the article in Fredrikstad Blad here http://www.f-b.no/nyheter/kan-bli-de-for-s-te-i-ver-den-1.8288371