Fra 1. februar 2021 har Kjell Oddvar Lervik overtatt som CEO i Re-Turn AS. Han overtar etter Paal Skybak, som fra samme dato fortsetter som CTO og utviklingsansvarlig for herdeplastutviklingen i selskapet.

 

Re-Turn AS er et norskbasert FoU-selskap, etablert i 1998. Selskapet, som holder til i Fredrikstad, har et velutstyrt laboratorium og har spesialisert seg på laboratorietjenester, konsulentoppdrag og produktutvikling for kompositt- og polymerindustrien i inn- og utland. Selskapet kan vise til en rekke skreddersydde formuleringer til bruk i plastmaterialer, kompositter og belegg til et stort antall applikasjoner, med eller uten nano-modifiseringer.

 

I den senere periode er selskapet sterkt involvert i prosjekter og løsninger for resirkulering av polymere materialer, inkludert innblanding med biobaserte materialer.

Sammen med selskapet Re-Organic AS, inngår Re-Turn AS i Re-Group, som i 2020 hadde en samlet omsetning på 10 mill. kroner.

 

Den nye daglige lederen av Re-Turn AS, Kjell Oddvar Lervik, har lang erfaring i utvikling og restrukturering av plastrelatert virksomhet. bl.a. fra plastrørproduksjon. Han har hatt en rekke ledende stillinger innen rørindustri og fjernvarme.

Han fortsetter videre som CEO i Re-Organic AS som holder til i samme lokaler som Re-Turn AS.

Med dette lederskiftet og som tidligere aktive styremedlem bringes de to søsterselskapene Re-Organic AS og Re-Turn AS tettere sammen i Re-Group.

Kjell Oddvar LervikKjell Oddvar Lervik er ny CEO Re-Turn AS og er også daglig leder i søsterbedriften Re-Organic AS