Bachelorstudent ved kjemilinjen på HIØ, Thais Barbosa har i sin Bachelor oppgave arbeidet hos Re-Turn AS på Øra i Fredrikstad med å finne praktiske anvendelser og få konkrete resultater ved å benytte Re-Turns nylig patenterte metode for å dispergere nano cellulose (CNF) i løsemiddelfrie epoksysystemer for lim, coating og kompositter. Her er det oppnådd spennende og lovende resultater som vil være utgangspunkt for en rekke videre utviklingsprosjekter.

Nano cellulose inneholder i utgangspunktet 80-99% vann, og vann i løsemiddelfrie epoksysystemer er en meget dårlig kombinasjon, der de gode epoksy egenskapene blir ødelagt. Re-Turns patenterte metode ser ut til å løse dette problemet og utvikles nå fra lab.-skala i et oppskalert pilotanlegg sammen med Norske Skog-Saugbrugs i det Nano2021 NFR (Norges Forskningsråd) støttede NanoHeft-prosjektet.

I sitt bachelorarbeid har Thais Barbosa i tillegg til å optimalisere lab.-rmuleringer med nanocellulose fra Norske Skog Saugbrugs og et alternativt nanoprodukt. Limene har blitt testet med hensyn til limstyrke mot metall i normerte lab.-tester. Det er oppnådd oppmuntrende resultater som vil gjøre arbeidet med NanoHeft prosjektet med Norske Skog og Re-Turns søsterselskap, Re-Organic, meget spennende.

Når dispergeringsprosessen optimaliseres videre og oppskaleres i et pilotanlegg og arbeidet med å videreutvikle nanocellulosens egenskaper fortsetter, er det meget sannsynlig at man kan oppnå en betydelig forbedret vedheft og styrke i epoksylim (populært kalt Araldit). I tillegg vil økt vedheft kunne bety bedre korrosjons- og slitestyrke for epoksymalinger for skip, broer og industrianvendelser.

Sist og ikke minst vil en forbedret vedheft mellom epoksy og glass- eller karbonfiber i en kompositt bety sterkere og lettere komposittmaterialer. Disse er på sterk fremmarsj både i bil, fly og annen transportindustri samt i sportsprodukter og på en rekke andre områder. Her har utvilsomt Thais Barbosas bachelorarbeid vært en viktig og positiv grunnsten i alt videre arbeid som nå skal fortsette de neste 3 år i Re-Turns laboratorier.