Håpets Katedral www.hapetskatedral.no er under bygging i Fredrikstad. Taket skal lages av plater som skal støpes i plast fra fiskekasser og liknende som er samlet inn fra hele kysten. Men, er dette plastmaterialet godt nok? Hva har skjedd med dette i løpet av tiden det har drevet omkring? Dette er noe av det Re-Turn AS skal finne ut av.

 

Håpets Katedral 1 Håpets Katedral 1 Håpets Katedral 1