Stein Dietrichson for Re-Turn ble nylig intervjuet av NCMT om nanoteknologi og bærekraftig utvikling.

 

1. Navn og stilling

Stein Dietrichson, Forretningsutvikling og styreformann

2. Hva jobber din bedrift med?

Formulering og produksjon av epoksysystemer for kompositter, lim, sparkel og belegg. Testing og rådgivning på termoplaster og herdeplastsystemer – råvarer, ferdige produkter og resirkulerte materialer. Utvikling av nano- modifiserte og -forsterkede produkter med grafen, MWCNT (enkel vegg karbon nanorør) og CNF (cellulose nano fiber).

3. Hva tror du den forventede merverdien blir for din bedrift i klynga?

Bedre kjennskap til vår virksomhet og tjenester blant klyngebedriftene. Økt antall forespørsler og ordre på materialer, testing og tjenester. Mulighet til å markedsføre oss i diverse fora. Styrket bevissthet,  økt påvirkning og forståelse hos myndigheter og allmenhet for nytte og behov for polymere og kompositter samt resirkulering av disse.

4. Hva vil andre NCMT-medlemsbedrifter få tilført fra din bedrift?

Hjelp til kostnadseffektiv problemløsning og testing av termoplast og herdeplast systemer og produkter. Tilgang til nye nanomodifiserte herdeplastsystemer med unike egenskaper.

 

Les hele intervjuet her: https://ncmt.no/aktuelt/re-turn