Fra August 2019 har Jon Hermansen overtatt som daglig leder etter Hans Jørgen Fjeldvik i Re-Turn AS.Jon har lang og bred erfaring innenfor plastbransjen, bl.a. med flere lederstillinger innen termoplast og kompositt industrien. Han har tidligere jobbet ved Biobe AS, vært redaktør av tidsskriftet Plastforum og leder av Borg Plast-Net. Sistnevnte posisjon har han fortsatt. Med Re-Turns satsing på testing og utvikling av resirkulert termoplast og videreutvikling av nanomodifiserte coating systemer, vil Jons erfaring og nettverk bli sentralt. Re-Turn har hatt en god utvikling og avsluttet fjoråret med et resultat på 10% av omsetningen. Denne positive trenden fortsetter i 2019 hvor det forventes en betydelig omsetningsvekst.

For nærmere informasjon, ta kontakt med Jon Hermansen, jon@re-turn.no, tlf 94813171