Re-Turn og Re-Organic sitt sammenslag under Re-Group nevnes i artikkel fra Norsk Senter for Sirkulær-Økonomi (NCCE) med ende-til-ende plast som tema.

Plast er et nyttig materiale, men vi må ha kompetanse og kapasitet for resirkulering, for å øke bruken av resirkulert plast i nye produkter av høy kvalitet.”

Hele saken kan leses her:

http://ncce.no/ende-til-ende-losninger-innen-plast/