Det er hektiske dager for Re-Turn AS i Fredrikstad. Selskapet forlater industriområdet Øra, der det ble etablert i 1998, og flytter inn i mer moderne lokaler og ikke minst inn i et aktivt plastmiljø hos Biobe i Fredrikstad.

Re-Turn har fem ansatte. Ved å flytte virksomheten til Biobes lokaler samlokaliseres Re-Turn også med sitt søsterselskap Re-Organic AS.

Re-Turn AS har de siste 20 årene bygget opp et moderne laboratorium for testing av belegg, kompositter og termoplaster.
I det viktige og omfattende miljøprosjektet, SirkulærPlast, som startet i 2017 og avsluttes i februar 2020 (https://www.ostfoldforskning.no/en/projects/sirkulaerplast/), har Re-Turns kompetanse og lab.utstyr vært helt sentrale for resultatene som prosjektet har gitt.
Arbeidet i SirkulærPlast og med testing av termoplast for øvrig har resultert i en betydelig oppgradering av lab.utstyr og kompetanse på å benytte brukt plast i nye produkter. Dette, kombinert med muligheten til å sprøytestøpe testemner «in house», gjør at Re-Turn nå kan tilby komplett tilbud for kvalitetstesting og -sikring på resirkulert plast til norsk plastindustri.

Re-Turn AS vil være fullt operativ hos Biobe i Kampenveien i Fredrikstad fra midten av februar i år.

Ytterligere informasjon: ta kontakt med Stein Dietrichson, stein@re-turn.no, tlf. 909 11 889.