Hyggelig omtale om Re-Turn i artikkelserien NCCE (Norsk Senter for Sirkulær Økonomi) sine sirkulære helter. Re-Turn har vært medlem av NCCE fra oppstart, og Stein Dietrichson (COO og grunnlegger av Re-Turn) var sentral da klyngen ble grunnlagt i 2017. Vi støtter opp om NCCE og setter stor pris på vårt samarbeid om en mer sirkulær økonomi. Les mer her.

Re-Turn er også sentral i det nystartede klyngesamarbeidsprosjektet (Thermo Plastics Circle – TPC) mellom NCCE og Borg Plast-Net, der det skal kartlegges en rekke monoplast avfallstrømmer og etableres gode samarbeids- og logistikkløsninger. Prosjektet er støttet av Handelens Miljøfond og Innovasjon Norge, og prosjektet eies og ledes av Norsk senter for Sirkulær Økonomi NCCE. I tillegg til Re-Turn og søsterselskapet Nordic Polymer & Processing Technology (NP&PT) er Borg Plast- Net (BPN) bedriftene Beform, Bewi og Rotostøp med som partnere i prosjektet. Les mer her.