Direktør i Norske Skog Saugbrugs, Hugo Harstad, mener det viktigste resultatet av teknologiutviklingen er den helsemessige effekten for de som skal legge belegg på golv i næringslokaler ved at ikke trenger det usynlige finkornede støvet fumed silica.

 

Norske Skog Saugbrugs i Halden har de siste ti årene jobbet med å utvikle nye og mer bærekraftige produkter. Utgangspunktet har vært å utnytte nanocellulose for å få bedre tiksotrop i væsker eller til armering i faste materialer. Nanocellulose kan brukes innen kjerneproduktet papir, men brukes også i lim eller maling for å få antidrypp-effekt.

Laboratorietestingen har pågått i tre år, i nært samarbeid med Re-Turn i Fredrikstad som er spesialister på FoU-prosjekter innen kompositt- og polymer, samt RISE PFI med finansiering fra Norges forskningsråd og Innovasjon Norge.

Lese hele saken her: https://www.tu.no/artikler/grantraer-gjor-epoksy-bedre-for-helse-og-miljo/507331?utm_source=newsletter-tudaily&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-2021-03-01