Rekordoppstart for næringsklyngen Water Valley

logo_water_valley

Stor deltagelse på stiftelsesmøtet 12. april. Organisasjonen starter med 28 medlemmer.

 

Næringsklyngen Water Valley har samlet mye interesse etter kraftsats med konferanse i Vikersundbakken under verdenscupen i skiflyging 12. februar. To måneder senere, på stiftelsesdagen 12. april, kunne interesseorganisasjonen for vannkraft bokføre rekordmange medlemmer. 28 bedrifter, høyskole og organisasjoner tegnet medlemskap under stiftelsesmøtet hos advokatfirma Deloitte i elvebyen Drammen. Til sammenligning hadde Norges største næringsklynge Subsea Valley 18 medlemmer ved utgangen av det første driftsåret.

 

Høster av tidligere suksess

Stiftelsesmøtet i Water Valley samlet nærmere 60 representanter fra næringsliv, høyskole og organisasjoner. Etter to måneders aktiv jobbing med vedtekter, strategier, organisering og rekruttering, kunne interimsstyret presentere et solid grunnlag for oppstart av interesseorganisasjonen. – Mye av grunnlaget er hentet fra suksessen med Subsea Valley som utviklet seg til å bli Norges største næringsklynge, sa TESS-eier Erik Jølberg da han raskt presenterte interimsstyrets arbeid, – men vi skal vokse raskere.

 

Raskt og effektivt

Vedtekter og strategiplanen ble vedtatt uten diskusjon. I midlertid var det ønske fra medlemsbedrifter i Telemark om styreplass for å bedre rekruttering fra fylket, men stiftelsesmøte ville ha en ledig styreplass i påvente av en større aktør, som Statkraft.

Det nyvalgte styret i næringsklyngen Water Valley ledes av Trond Østgaard fra Høyskolen i Sørøst-Norge (HSN).

Styrets medlemmer er Erik Jølberg fra TESS med Tomas Elton Haug som personlig vara, Pål Skjæggestad fra Energiselskapet Buskerud (EB),

Morten C. Melaaen fra Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) med Trond Østgaard som vara og Arve Syvertsen fra Powertech. Albert Kr. Hæhre er valgt inn som varamedlem.

 

Water Valley har et ambisiøst formål.

Med en oljebransje på lavgir og klimaavtalen som rettesnor, legger næringsklyngen Water Valley lista høyt. Formålet er enkelt og greit: Water Valley skal være verdens ledende engineering- og teknologiklynge innen vannkraft. – Noen av de nære oppgavene er å få fart på vannkraften i Norge. Både opprusting og ny teknologi kan utløse et stor potensial. Det skaper arbeidsplasser og faser ut eldre løsninger som er lite miljøvennlige. Samtidig kan ledige ingeniører fra oljebransjen bidra til et teknologiløft for vannkraftmiljøet, var noe av budskapet fra Erik Jølberg, TESS, da han kort fortalte om bakgrunnen for det initiativet som ble tatt sammen med Albert Kr. Hæhre.

 

Verdi for medlemmene

– Water Valley skal behandle medlemmene som vi i næringslivet behandler kundene våre. Medlemskapet skal gi verdi. Det skal medlemmene blant annet få fra kompetansefremmende aktiviteter som skal gi økt kunnskap og økt konkurransekraft, sa Erik Jølberg før han avrundet stiftelsesmøte med en appell for vannkraften i diktes form som fjorten dager tidligere var fremført på et frokostmøte hos næringsminister Monica Mæland.

 

Image from conference

12. april hadde næringsklyngen Water Valley samlet nærmere 60 interesserte til stiftelsesmøte hos Deloitte i elvebyen Drammen. På talestolen TESS-eier Erik Jølberg som er initiativtager sammen med Albert Kr. Hæhre.

 

 

Image showing the board.

Det nyvalgte styret i næringsklyngen Water Valley kunne glede seg over rekordmange medlemmer, her ved tre av dem.
Fra venstre: Pål Skjæggestad fra Energiselskapet Buskerud (EB), styreleder Trond I. Østgaard fra Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) og Erik Jølberg fra TESS.