Plast i havet og plast som forsøpler er ofte fremme i media. Ikke like ofte fortelles det om plastens gode egenskaper, om miljøfordelene ved gjenvinning av plast og bruk av dem i nye produkter.

Gjennom prosjektet «SirkulærPlast», i regi av Østfoldforskning, har 13 bedrifter og institusjoner i Oslofjordregionen sett nærmere på plastens livsløp, på miljø, gjenbruk og kvalitetskrav for ny bruk. Nå foreligger resultatene.

Plast, særlig i en del emballasjeprodukter, har blitt en kilde til global forsøpling fordi materialene i en del land ikke tas vare på som ressurs, men dumpes i elver, i havet og naturen.

Les hele saken her: https://www.plastforum.no/article/view/716500/kompetanseloft_pa_resirkulert_plast?ref=newsletter&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=daily