Fredag 27 mars signerte Saugbrugs tre nye avtaler med selskapene Re-Turn og Re-Organic, i Fredrikstad. Avtalene er et ledd i å styrke utviklingen og kommersialisering av nye mer miljøvennlige bio baserte plast kompositter.

Norske Skog Saugbrugs er et heleid datterselskap av Norske Skog ASA. Selskapets hovedkontor er i Halden kommune. Norske Skog ASA med hovedkontor i Oslo ble lansert på Oslo børs i oktober 2019. Norske Skog Saugbrugs er en av Norges største treforedlingsbedrifter lokalisert i Halden, med en produksjonskapasitet av SC-magasinpapir på 455 000 ton/år og har 445 ansatte. Hovedmarkedene er i Europa og Nord-Amerika og bedriften omsetter for NOK 2,5 milliarder. Papirproduksjonen krever et tømmerforbruk på 900.000 fm3/år. Saugbrugs produserer årlig 2,7 mill nm3 biogass.

Re-Turn er et norsk forsknings selskap som leverer konsulent- og laboratorietjenester knyttet til produkt utvikling inne kompositt og polymer. Re-Organic produserer fiber forsterkede polymer løsninger. De to selskapene holder til i Biobe senteret, i Fredrikstad hvor de har kontorer, laboratorie og produksjon.

Samarbeidet er også knyttet til BioComp anlegget, på Saugbrugs, med planlagt oppstart Q4 2020. Dette anlegget vil gi mulighet for effektiv innblanding av biomasse i plast og plast kompositter. Samarbeids prosjektene er støttet av Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd.

«Re-Turn og Re-Organic har unik kompetanse inn mot plast, maling og coating og er en spennende samarbeids partner for Saugbrugs» sier Hugo Harstad, leder for forretningsutvikling.